Starte AS - Trenger vi regnskapsfører

Starte AS - Korrekt føring av regnskap

Starte AS - styrets medlemmer

Hvis dere er i stand til å føre et korrekt regnskap selv, trenger dere ikke å sette ut regnskapsføringen til et regnskapsbyrå.

Styret er imidlertid ansvarlig for at aksjeselskapets regnskap holder mål, og mange finner ut at det er tid og krefter å spare på å la profesjonelle gjøre jobben.

Hvis noen andre enn firmaets ansatte skal føre regnskapet, må de være autorisert av Finanstilsynet. Det skal alltid foreligge en skriftlig avtale med regnskapsføreren.

Husk at Enhetsregisteret i Brønnøysund må få melding om hvem som til enhver tid er regnskapsfører. Dette gjør du ved hjelp av samordna registermelding i Altinn. Regnskapsbyrået vil minne deg på dette når dere skriver kontrakt.

More...