Starte NUF

NUF - Samme fordeler som AS

Ved å starte NUF selskap får du nøyaktig de samme fordelene som et aksjeselskap.

Trenger du lån og kreditter anbefaler vi aksjeselskap fordi manglende krav til aksjekapital i LTD/NUF ikke skaper nødvendig tillit.

starte NUF - Fakta

Stadig flere nordmenn oppretter Norskregistert Utenlandsk Foretak. Nesten 5000 nyregistreringer bare i 2015. I all hovedsak drives disse med aktivitet kun i Norge. Likevel er det krav om korrekt rapportering til morselskapet i utlandet. Uansett om det er aktivitet eller ikke.

Viktig å vite ved å starte NUF

Et NUF-selskap kan ikke eksistere uten et hovedselskap i utlandet. Vanligvis og den mest kjente Nuf formen settes opp fra England da denne Nuf formen er mest kjent og oppfattes mer tryggere. Det er et av landet i Europa med best vilkår.
Dette er basert på en generell vurdering og vil ikke nødvendigvis være det optimale for alle. Reglenden vurderes og endres i de ulike landene hele tiden. Spesielt i landene innefor EU/EØS, hvor man har en mer og mer utjevning og likstilling av regelverket.

Dette betyr for deg at du kan i realiteten velge hvilket som helst land innenfor EU/EØS og få de samme gunstige vilkårnene som i England.Under det engelske Limited selskapet lager vi en filial i Norge. Det er dette selskapet som har betegnelsen NUF. NUF-selskapet blir på alle måter å regne som et aksjeselskap i Norge og man får de samme rettigheter og den samme tryggheten som med et vanlig AS.

I England trenger man ikke mer enn £1 i aksjekapital i motsetning til i Norge hvor man må ha 
kr 30 000,-. Et NUF selskap har heller ikke per i dag revisjonsplikt dersom omsetningen er lavere enn kr 5 mill. De aller fleste av våre kunder har ingen aktivitet i England. Vi tar oss av alle nødvendige innrapporteringer og andre formalia krav i England slik at du ikke behøver å tenke på det engelske aksjeselskapet overhodet, men kan konsentrere deg om driften i det norske selskapet.

Bestill NUF...

Fordeler med å starte NUF

  • Ingen personelig risiko ved konkurs.
  • Rett til 100% sykepenger ved sykdom. Eiere av enkeltmannsforetak mottar kun 65% sykepenger uten tilleggsforsikring
  • Rett til dagpenger ved arbeidsledighet.
  • Rett til dagpenger ved permisjon.
  • Rett til å benytte statens skattefrie satser ved bilgodtgjørelse og reise / diett.
  • Rett til å motta skattefri etter- og videreutdanning fra selskapet.
  • Ansatte får også automatisk minstefradrag på sin personlige selvangivelse: Minstefradraget er et fradrag på skattbar inntekt som er 35% av din lønn begrenset oppad til 1,5 G (p.t. kr. 63 000)

Drift og rapportering av NUF i England

Vi utfører all rapportering og drift av ditt LTD selskap i England. Når vi trenger informasjon for å få utføre våre oppgaver kontakter vi deg og passer på at vi får informasjonen. Det er ikke mulig å glemme noe når du er kunde hos oss. Det årlige vedlikeholdet koster kun Kr 700 per år og første år er inkludert når du bestiller NUF.

NUF rapportering


NUF selskapets morselskap (LTD) må vedlikeholdes for å unngå bøter og eventuell sletting. Er du kunde hos oss kan du være trygg på at alt er i orden med ditt selskap. Vi håndterer all rapportering og korrespondanse med engelske myndigheter så lenge du er kunde hos oss.

NUF plikter i england


Et NUF er som kjent en filial av et utenlandsk selskap. Nå vi benytter betegnelsen "NUF rapportering" er det i realiteten morselskapet vi snakker om. Det er svært viktig at ditt morselskap, som stort sett er et LTD selskap i England, oppfyller forpliktelsene om rapportering til myndighetene i dette hjemlandet. Dersom dette ikke gjøres korrekt risikerer man bøter og sletting av morselskapet, hvilket vil si at din norske avdeling ikke er gyldig. I Norge vil konsekvensene i bli at du blir skattet som et enkeltperson foretak.

Vi utfører alle NUF plikter i england, for alle våre kunder!

Nedenfor finner du informasjon om pliktene som må overholdes.

Skattefritak

Norge og England har en gjensidig skatte avtale som skal hindre at en skatter både til England og til Norge, og dermed blir dobbelt beskattet. Normalt skal en skatte dit en er hjemmehørende. Hvor selskapet er hjemmehørende skattemessig er avhengig av flere faktorer, hvor de viktigste er ifra hvilket land aktiviteten og ledelsen reelt utføres.

Normalt vil alle våre kunder være hjemmehørende i Norge, da all aktivitet og ledelse utføres fra den norske filialen. Følgelig vil disse selskapene være fritatt fra plikten til å levere selvangivelse til England og også fritatt for å skatte i England.

Dette gjelder i praksis alle selskap vi stifter.

Vi utfører som en del av vedlikeholdet av ditt engelske selskap (company secretary) korrespondanse mot engelske skattemyndigheter.

Her gir vi beskjed om at selskapet er eid av personer skattemessig bosatt i Norge og at selskapet ikke har virksomhet i England. Engelske skattemyndigheter vil da normalt registrere selskapet som ikke-skattepliktig til England.

Prosedyrene for dette har vært veldig forskjellige fra skattekontor til skattekontor i England. Det har vært direkte møter med Inland Revenues avdeling for LTD-selskap med norsk filial.

Hensikten med ddisse møtene var å få informasjon om prosedyrer som passer Inland Revenue og Skatteetaten i Norge. Vi har fått nødvendig dokumentasjon på hvordan skattefritaket kan skje så enkelt som mulig.e