Starte AS - Signaturrett

Signaturrett ved å starte AS

Ved stiftelsen må alle deltakerne signere på at de ønsker aksjeselskapet registrert, men etter dette er det vedtektene eller selskapsavtalen som viser hvem som kan signere på vegne av firmaet.


Nedenfor ser du alternativene man kan velge mellom. Hvis du er i tvil om hva du bør velge, er det trygt å begynne med at styret signerer i fellesskap, selv om dette er noe tungvint.

Styrets leder alene
Styret i fellesskap
Styrets medlemmer hver for seg
Daglig leder og styret i fellesskap
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap
Daglig leder alene
To styremedlemmer i fellesskap

Bestill aksjeselskap

Starte AS - Hvem kan tildeles signaturretten

Det enkleste er å la én person signere alene, dvs. daglig leder eller styreleder.

Signaturrett kan tildeles eiere/rolleinnehavere i selskapet, personer eller forretningsenheter. Er signaturretten tildelt navngitte personer, må det oppgis navn, adresse og fødselsnummer. Utenlandske personer må oppgi D-nummer.

Hvis flere har signaturrett, må det gå klart fram om de har retten hver for seg eller i fellesskap. Begrensninger utover dette kan ikke registreres hos det offentlige. Pass på at signaturbestemmelsen som meldes, er i samsvar med vedtektene/selskapsavtalen.

Bestill aksjeselskap