Stiftelsedokumenter

Starte AS - Stiftelsedokumenter

Hvis du bestiller kun stiftelsedokumenter, ordner du revisorbekreftelser selv og sender inn samordnet registermelding til Brønnøysundsregistrene eller registrerer dette i Altinn selv.

Følgende er inkludert:

  1. Protokoll fra
  2. Samordnet registermelding
  3. Åpningsbalanse
  4. Protokoll fra styremøte
  5. Vedtekter
  6. Aksjeeierbok
  7. Redegjørelse av evt. tinginnskudd