Starte AS - Krav til navn på aksjeselskap

Starte AS - Navn krav

Starte AS - styrets medlemmer

Det er et formelt krav at navn på aksjeselskaper må inneholde bokstavene «AS» eller ordet «aksjeselskap»

Du kan bruke søkefunksjonen hos Enhetsregisteret i Brønnøysund til å finne ut om et firmanavn er ledig

Bestill aksjeselskap

Starte AS - Like firmanavn

starte as

Selskapsnavnet kan ikke være helt likt et firmanavn som allerede er registrert i Brønnøysund fra før. For at det skal bli vurdert som identisk må det inneholde alle bokstaver, tegn, mellomrom, og eventuelt tall. 


Reglene er annerledes for utenlandske firmaer som skal starte opp i Norge.

Bestill aksjeselskap

Starte AS - Hovedkrav navn

Starte AS - styrets medlemmer

Minst tre bokstaver fra det norske alfabetet
Bare bestemte tegn i tillegg til bokstavene (se under)
Ikke kun navnet på land, fylke eller kommune (f.eks. Oslo AS)
Ikke nøyaktig likt som et allerede registrert navn


Ikke navn som kan «villede eller vekke forargelse»
Må ikke inneholde en norsk eller utenlandsk foretaksbetegnelse (f.eks. LTD, ANS, KS, DA, ASA, NUF, AB, OY, S.A. osv.). Kun «AS» er tillatt.

Bestill aksjeselskap

Starte AS - Godkjente tegn

starte as

Norske bokstaver: A-Å.
Tall, Mellomrom, Komma, punktum, utropstegn, spørsmålstegn, bindestrek, kolon, semikolon, skråstrek, apostrof, parenteser, paragraf og &-tegnet. Pluss-, minus-, gange-, divisjons-, likhets- og prosenttegnet. Bokstaver med aksenter: À, Á, Â, È, É, Ê, Ì, Í, Î, Ò, Ó, Ô, Ù, Ú, Û, Ý. Med tødler: Ä, Ë, Ï, Ö, Ü. 

Tenk over at navn som er for like andre navn kan øke faren for sammenblanding ved postgang, telefon og internett-trafikk (f.eks. søkemotor-søk). Dette gjelder selv om navnet er formelt lovlig å velge.

Bestill aksjeselskap