Hjelp

 Stiftelse - Krav for å starte AS

Starte AS - Krav for å starte as

Eierne må skaffe verdier på minimum Kr 30 000  til aksjekapital (enten penger,ting, eller en kombinasjon). Må være minst én eier, som blir styreleder. Alle deltakerne må ha fylt 18 år

Les mer...

 Starte AS - Krav til styre

Starte AS - Krav til styre

Alle AS må ha et styre med ett eller flere styremedlemmer. 

Det er valgfritt om det skal være flere i styret, så lenge selskapet ikke har bedriftsforsamling

Les mer...

 Starte AS - Krav til firmanavn

Starte AS - Krav til firmanav

Det er et formelt krav at navn på aksjeselskaper må inneholde bokstavene «AS» eller ordet «aksjeselskap»

Du kan bruke søkefunksjonen hos Enhetsregisteret i Brønnøysund til å finne ut om et firmanavn er ledig

Les mer...

 Starte AS - Signaturrett

Starte As - Signaturrett

Ved stiftelsen må alle deltakerne signere på at de ønsker aksjeselskapet registrert. Etter dette er det vedtektene eller selskapsavtalen som viser hvem som kan signere på vegne av firmaet.
Det enkleste er å la én person signere alene, dvs. daglig leder eller styreleder.

Les mer...

Starte AS - Formaliteter ved drift

Starte AS - Formaliteter ved drift

Selv om loven stiller strenge krav til hvordan et AS drives og styres, er det likevel rom for å gjøre tingene på en enklere måte. Det er krav om at eierne må holde årlig generalforsamling, styremøter, osv., og det skal skrives referater, såkalte protokoller. Innkallelsene skal gjøres på en bestemt måte og med bestemte frister. 

Aksjelovens krav kan gi mye ekstraarbeid som i realiteten er vanskelig eller unødvendig for et mini-AS å utføre. Papirarbeidet må være i orden, men det er mulig å produsere papirene på en enklere måte enn det et stort selskap trenger å gjøre.


Les mer...